Nota Prawna

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest RESORT MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 36, 60- 326 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 509723, NIP: 7792421300, REGON: 302702926. Informujemy, że wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy nam zgłaszać – osobiście/listownie pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem maila: kontakt@przyjaznecukiernie.pl.
 
W zakresie udostępnionych danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów RODO, mają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do nich; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych. Szczegółowe kwestie związane z danymi osobowymi, są dostępne w Polityce Prywatności.